0113-501962 krabfys@zeelandnet.nl

Claudicatio Intermittens

ClaudicatioNet
Claudicatio Intermittens (CI) is een uitingsvorm van perifeer arterieel vaatlijden. Patiënten ervaren pijn of kramp in de kuit, bil of bovenbeenspieren tijdens het lopen. Door deze klachten neemt de loopafstand voor deze patiënten af waardoor het dagelijks functioneren wordt beperkt.

De behandeling van CI bestaat uit risicomanagement en looptraining. Fysiotherapeuten kunnen een rol spelen door CI patiënten te begeleiden met intensieve looptraining. Looptherapie is als behandeling voor CI bewezen effectief en leidt tot een gemiddelde toename van de loopafstand van ongeveer 150%.  

Nadat de patiënt een verwijzing heeft meegekregen voor gesuperviseerd looptherapie wordt een eerste afspraak gemaakt. Hierbij wordt een standaard meetprotocol afgenomen. Na het afnemen van het protocol wordt gestart met de looptherapie. Deze bestaat enerzijds uit het vergroten van de loopafstand, anderzijds uit het beïnvloeden van de leefstijl.